Βιβλία-βοηθήματα που εκδίδει το φροντιστήριο για την υποστήριξη των μαθητών του.

Το φροντιστήριο υποστηρίζει τη διδασκαλία των μαθητών με εκδόσεις σε όλα τα μαθήματα, τις οποίες επιμελούνται ο Παναγιώτης Στεφανής και οι καθηγητές του φροντιστηρίου.