Επιλεγμένες ασκήσεις Χημείας για τη Γ' Γυμνασίου, με υποδειγματικές λύσεις.

Επαναληπτικές ασκήσεις Άλγεβρας για την Α' Λυκείου, από τον Παναγιώτη Στεφανή.