Οι 27 επιτυχόντες μαθητές του φροντιστηρίου Παναγιώτη Στεφανή στις Ιατρικές Σχολές.

Ενημερωθείτε για το φροντιστήριο, έτσι ώστε να κάνετε τις καλύτερες επιλογές για τα παιδιά σας.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι στόχοι και οι χώροι του φροντιστηρίου Παναγιώτη Στεφανή.

Βιβλία-βοηθήματα που εκδίδει το φροντιστήριο για την υποστήριξη των μαθητών του.