Μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023!

Μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022!

Σταθερά στην κορυφή! Μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου στις Πανελλαδικές 2021!

Οι επιτυχίες του φροντιστηρίου συνεχίζονται και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020!

Σταθερά στην κορυφή! Μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου στις Πανελλαδικές 2019!

Μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής στις Πανελλαδικές 2018.

Μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής στις Πανελλαδικές 2017.

3 Ιατρικές και μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής στις Πανελλαδικές 2016.

Πολλές επιτυχίες των μαθητών του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής και στις Πανελλαδικές 2015.

4 Ιατρικές και πολλές σημαντικές επιτυχίες των μαθητών του φροντιστηρίου στις Πανελλαδικές 2014.

Επιτυχόντες μαθητές του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικής χρονιάς 2012-13.

Μαθητές του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής που επέτυχαν στις Πανελλαδικές της χρονιάς 2011-12.

Επιτυχόντες μαθητές του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σχολικής χρονιάς 2010-11.