Μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023!

Πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων:

Επιτυχόντες 2023