4 Ιατρικές και πολλές σημαντικές επιτυχίες των μαθητών του φροντιστηρίου στις Πανελλαδικές 2014.

Πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων:

Επιτυχόντες 2014