Σταθερά στην κορυφή! Μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου στις Πανελλαδικές 2021!

Πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων:

Επιτυχόντες 2021