3 Ιατρικές και μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής στις Πανελλαδικές 2016.

Πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων:

Επιτυχόντες 2016