Μαθητές του φροντιστηρίου Παναγιώτης Στεφανής που επέτυχαν στις Πανελλαδικές της χρονιάς 2011-12.

Πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων:

Επιτυχόντες 2012