Οι επιτυχίες του φροντιστηρίου συνεχίζονται και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020!

Πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων:

Επιτυχόντες 2020