Οι 27 επιτυχόντες μαθητές του φροντιστηρίου Παναγιώτη Στεφανή στις Ιατρικές Σχολές.

Στη συνέχεια παραθέτουμε τα ονόματα των επιτυχόντων.

Ιατρικές