Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι στόχοι και οι χώροι του φροντιστηρίου Παναγιώτη Στεφανή.

Με άξονα το τρίπτυχο Ποιότητα - Ευθύνη - Συνέπεια, το φροντιστήριο προσπαθεί να είναι πάντα δίπλα στους μαθητές, να καλύπτει όλες τις ανάγκες τους και να στηρίζει τη μεγάλη προσπάθειά τους.

Οι μαθητές του φροντιστηρίου μας έχουν πετύχει τις καλύτερες στην πόλη επιδόσεις στα θετικά μαθήματα, στις εξετάσεις του Εθνικού Απολυτηρίου (σύμφωνα με δημοσιεύσεις του τοπικού τύπου).

Οι στόχοι μας

Όμως εκτός από την ευημερία των αριθμών, βασικές επιδιώξεις μας είναι ακόμη:

  • Η δημιουργία ενός κλίματος μέσα στο οποίο να αναδεικνύονται αξίες και δεξιότητες της ζωής και οι έννοιες της ηθικής που είναι το ίδιο απαραίτητες με τις γνώσεις.
  • Η υπεύθυνη ενημέρωση για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, που είναι πλέον μια προτεραιότητα με τεράστια σημασία.

Οι χώροι του φροντιστηρίου